Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Εταιρία ζητά να προσλάβει έναν: Τεχνικό Εγκαταστάσεων Συστημάτων Ασφαλείας

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, θα πρέπει να είναι διπλωματούχοι ΕΜΠ της ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή αντίστοιχης ειδικότητας ΤΕΙ, να είναι κάτοχοι άδειας secutiry Α' Τάξεως και να
μιλούν άριστα την αγγλική γλώσσα και να γνωρίζουν εφαρμογές υπολογιστών καθώς και τη λειτουργία των ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας και της διασύνδεσης τους με τα υπολογιστικά συστήματα μέσω τηλεπικοινωνιακών διαύλων.
Η προϋπηρεσία των υποψηφίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2ετής σε ανάλογα καθήκοντα και να διαθέτουν εμπειρία στις εγκαταστάσεις μεγάλων συστημάτων ασφαλείας, όπως και τις ανάλογες τεχνικές γνώσεις που αφορούν στο σχεδιασμό, μελέτη και υλοποίηση της εγκατάστασης.
Οι επικοινωνιακές αρετές είναι πολύ σημαντικές διότι θα πρέπει οι πελάτες ή οι εκπρόσωποί τους να απολαμβάνουν ενός άριστου επιπέδου εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την εταιρία.
Στα καθήκοντα του κατόχου της θέσης περιλαμβάνεται η υποστήριξη των πωλήσεων για την εξυπηρέτηση του πελατολογίου της επιχείρησης στο γεωγραφικό χώρο κυρίως της Αττικής.
Καθώς η εταιρία αναπτύσσεται σταθερά προσφέροντας υπεύθυνες υπηρεσίες και εγγυημένα προϊόντα προς τους πελάτες της απαιτείται από τον κάτοχο της θέσης να βελτιώνει τις γνώσις του μέσω διαρκούς εκπαίδευσης όσο και έρευνας.
Ως προς τις παροχές της η εταιρία προσφέρει μισθό, bonus Βάσει επίτευξης στόχων, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο.

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετεinfo@hrstrategy.gr

Με εκτίμηση

Μιχαήλ Σερασκέρης

info@hrstrategy.gr
www.hrstrategy.gr

Νερατζιωτίσσης 75, Αθήνα 15124
τηλ. (+30) 210 61 34 892

23 χρόνια μελέτης του ανθρώπινου παράγοντα
 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Νεότερη Παλαιότερη