Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Ελληνική εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα νέους & νέες

Ελληνική εταιρεία με 25 χρόνια συνεχή παρουσία στα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ και έδρα την Αθήνα, ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα νέους & νέες για να στελεχώσει το ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Χ-VAN για ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ - ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ.
Οι υποψηφίοι-ες θα πρέπει να διαθέτουν: 

• Άνεση στην επικοινωνία
• Ευχέρεια λόγου
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Δίπλωμα οδήγησης
• Απολυτήριο Λυκείου
• Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
• Γνώση Αγγλικών
• Επιθυμητή προϋπηρεσία στις πωλήσεις (όχι απαραίτητη)

Η εταιρεία παρέχει :
• Πλήρες πακέτο αποδοχών (Μισθός-Bonus-Ασφάλιση)
• Εταιρικό Αυτοκίνητο
• Κινητό τηλέφωνο
• Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Άρτια οργάνωση
• Συνεχή εκπαίδευση στις πωλήσεις
• Δυνατότητες εξέλιξης
Οι υποψήφιοι - ες μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία στο email: mekesales@gmail.com(Υπ΄όψιν Κων/νου Σμυρνή) και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.
Θα ληφθούν υπ όψιν μόνο όσα βιογραφικά καλύπτουν τις προϋποθέσεις.


 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Νεότερη Παλαιότερη