ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΚΡΗΤΗ & ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΚΡΗΤΗ & ΑΘΗΝΑ

Εταιρεία Κατασκευής & Προώθησης Ιστοσελίδων Ζητάει άτομα για την στελέχωση του τμήματος Marketing & πωλήσεων στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,
Προσόντα :
Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε πωλήσεις -επιθυμητή όχι απαραίτητη,
Γνώση Αγγλικής γλώσσας
Δυνατότητα αντίληψης των
¨αναγκών¨ του πελάτη
Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος (drive for result)
Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας, ευχάριστη προσωπικότητα

Παρέχονται:
σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
επιλογή μισθοδοσίας ή προμηθειών
Ευκαιρία καριέρας ΑΠΟΣΤΟΛΗ CV στο cv@loginet.gr
ή στο apardalis@loginet.gr
 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Νεότερη Παλαιότερη