Όμιλος εταιριών ζητεί να εντάξει στο προσωπικό της:

Όμιλος εταιριών ζητεί να εντάξει στο προσωπικό της:


VA.STE.ECO EVOLUTION Όμιλος εταιριών που κατέχει ηγετική θέση στον τομέα Ανακύκλωσης, ζητεί να εντάξει στο προσωπικό της: 


1) Tεχνικό Συντήρησης / Μηχανολόγο Συντηρητή Εργοστασίου 
(Σχηματάρι Βοιωτίας)
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Απόφοιτοι ΤΕΙ ή ΑΕΙ Μηχανολόγων Μηχανικών ή συναφές
• Πτυχίο συντηρητή Γ’ ή πρακτική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον
3 χρόνια
• Ηλικία μέχρι 45 ετών
• Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
• Άριστη ανάγνωση μηχανολογικού σχεδίου
• Εξοικείωση με τους Η/Υ.
• Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ :
• Είναι υπεύθυνος για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, την Συντήρηση και επισκευή όλων των μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής
• Ελέγχει καθημερινά , συντηρεί και αξιολογεί την αξιοπιστία των βιομηχανικών μηχανών των γραμμών παραγωγής.
• Εμπλέκεται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και οργανώνει τακτική προληπτική συντήρηση αλλά και καθορίζει πλάνο συντήρησης και ετήσιο προϋπολογισμό
• Σπεύδει σε περίπτωση βλάβης φροντίζοντας για την αποκατάστασή της σε εύλογο χρόνο ώστε να μην παρακωλύεται η ροή της παραγωγικής διαδικασίας.
• Βρίσκεται σε άρρηκτη συνεργασία με τον Διευθυντή Παραγωγής της μονάδας για την από κοινού άμεση επίλυση προβλημάτων δυσλειτουργίας και αντιμετώπισης βλαβών.
• Εφαρμόζει την αναζήτηση ανταλλακτικών και εξοπλισμού παραγωγής καθώς και εναλλακτικών λύσεων.
• Εκδίδει καθημερινά αναφορές τεχνικών θεμάτων με KPI’s που αφορούν τη συντήρηση και κάνει reporting των δεικτών βάση απαιτήσεων της Διοίκησης.

2) Οδηγούς Ε’ Κατηγορίας
(Σχηματάρι Βοιωτίας και Μονάδα Επεξεργασίας στη Φυλή Αττικής)
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Δίπλωμα Ε’ κατηγορίας
• Ηλικία μέχρι 45 ετών
• Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
• Απαραίτητη η εμπειρία σε συρόμενα / ανατρεπόμενα
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
• Σταθερή απασχόληση
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας)
• Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
• Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμική εταιρεία σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους
e-mail: info@siakandaris.gr
FAX: 2262057956
http://siakandaris.gr
ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Νεότερη Παλαιότερη