Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η Megasoft Α.Ε επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της:
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (KΩΔ. WS15)
Για την παρακολούθηση του πανελλαδικού δικτύου αντιπροσώπων της Megasoft A.E
Προφίλ Υποψηφίου: 

• Βασικές γνώσεις εφαρμογών Εμπορικής Διαχείρισης
• Ευχάριστη προσωπικότητα και ευχέρεια επικοινωνίας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση απαραίτητη
• Δυνατότητα ταξιδίων

Η εταιρεία προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (Μισθός – Bonus – Ασφάλιση)
• Έτοιμο πελατολόγιο
• Αυτοκίνητο της εταιρείας
• Κινητό τηλέφωνο
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχής εκπαίδευση
Αποστείλατε το βιογραφικό σας, συμπληρώνοντας τον κωδικό θέσης, στο e-mail: hr@megasoft.gr. Τ: 2103416900.
Όλα τα Βιογραφικά θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας

Νεότερη Παλαιότερη