ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η Megasoft Α.Ε επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της:
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (KΩΔ. WS15)
Για την παρακολούθηση του πανελλαδικού δικτύου αντιπροσώπων της Megasoft A.E
Προφίλ Υποψηφίου: 

• Βασικές γνώσεις εφαρμογών Εμπορικής Διαχείρισης
• Ευχάριστη προσωπικότητα και ευχέρεια επικοινωνίας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση απαραίτητη
• Δυνατότητα ταξιδίων

Η εταιρεία προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (Μισθός – Bonus – Ασφάλιση)
• Έτοιμο πελατολόγιο
• Αυτοκίνητο της εταιρείας
• Κινητό τηλέφωνο
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχής εκπαίδευση
Αποστείλατε το βιογραφικό σας, συμπληρώνοντας τον κωδικό θέσης, στο e-mail: hr@megasoft.gr. Τ: 2103416900.
Όλα τα Βιογραφικά θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας

Post A Comment
  • Τα σχόλια σας ΕΔΩ . . Comment using Blogger
  • . .ή στο Facebook . Comment using Facebook
  • . . Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :