Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Οδηγούς Ε’ Κατηγορίας

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
• Δίπλωμα Ε’ κατηγορίας
• Ηλικία μέχρι 45 ετών
• Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
• Απαραίτητη η εμπειρία σε συρόμενα / ανατρεπόμενα
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ: 

• Σταθερή απασχόληση
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας)
• Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
• Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία
e-mail: info@siakandaris.gr
FAX: 2262057956
http://siakandaris.gr


Νεότερη Παλαιότερη