Οδηγούς Ε’ Κατηγορίας

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
• Δίπλωμα Ε’ κατηγορίας
• Ηλικία μέχρι 45 ετών
• Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
• Απαραίτητη η εμπειρία σε συρόμενα / ανατρεπόμενα
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ: 

• Σταθερή απασχόληση
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας)
• Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
• Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία
e-mail: info@siakandaris.gr
FAX: 2262057956
http://siakandaris.gr


Νεότερη Παλαιότερη