Ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών στην Ξάνθη - Κομοτηνή και διαδικτυακά σε όλη την Ελλάδα

"Καθηγήτρια Αγγλικών, απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας του ΑΠΘ, θα παραδίδω νόμιμα ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών στην
Ξάνθη και την Κομοτηνή καθώς και διαδικτυακά σε όλη την Ελλάδα. Θα υπάρχει επίσης και η δυνατότητα προετοιμασίας για τις εισαγωγικές της Αγγλικής φιλολογίας. 
(6982553272, christina-s87@hotmail.com)"

Νεότερη Παλαιότερη