Εταιρεία πληροφορικής ζητεί Στέλεχος Πωλήσεων

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (KΩΔ. RSA16) 
Εταιρεία πληροφορικής ζητεί Στέλεχος Πωλήσεων
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
-Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ
-Ευχάριστη προσωπικότητα και ευχέρεια επικοινωνίας
-Εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)
-Φιλοδοξία και όρεξη για δουλειά
-Έως 35 ετών

Προσφέρονται:
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (Μισθός – Bonus – Ασφάλιση)
-Έτοιμο πελατολόγιο
-Αυτοκίνητο εταιρείας
-Κινητό τηλέφωνο
-Άριστο περιβάλλον εργασίας
-Συνεχής εκπαίδευση
-Άμεση προοπτική εξέλιξης
Αποστείλατε το βιογραφικό σας, συμπληρώνοντας τον κωδικό θέσης, στο e-mail: hr@megasoft.gr. Τ: 2103416900.


Νεότερη Παλαιότερη