Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Ζητούνται άτομα με πτυχίο Νοσηλευτικής ή Φυσιοθεραπείας

Ζητούνται άτομα με πτυχίο Νοσηλευτικής ή Φυσιοθεραπείας με γνώσεις Αγγλικών για δουλειά στην Αγγλία και την Ιρλανδία. Εμπειρία προαιρετική.
Για περισσότερες πληροφορίες και βιογραφικά
στο cv@jobtrust.gr με θέμα Nurses UK.


Νεότερη Παλαιότερη