Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Ζητούμε άμεσα ανεξάρτητο συνεργάτη από 25 ετών


ARCTIUM - ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο της Υγιεινής Διατροφής και ζητούμε άμεσα ανεξάρτητο συνεργάτη από 25 ετών, για τα παρακάτω τμήματα της εταιρίας μας: 

α) Εμπορικό τμήμα 
β) Τμήμα ανάπτυξης και διοίκησης συνεργατών 
Δυνατότητα μερικής ή πλήρους απασχόλησης κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου. 
Tηλ.: 213.027.62.14 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ : arctium@hol.grΝεότερη Παλαιότερη