Ζητούμε άμεσα ανεξάρτητο συνεργάτη

Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο της Υγιεινής Διατροφής και ζητούμε άμεσα ανεξάρτητο συνεργάτη από 25 ετών, για τα παρακάτω τμήματα της εταιρίας μας: 

α) Εμπορικό τμήμα 
β) Τμήμα ανάπτυξης και διοίκησης συνεργατών 
Δυνατότητα μερικής ή πλήρους απασχόλησης κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου. 
Tηλ.: 213.027.62.14 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ : arctium@hol.gr


Νεότερη Παλαιότερη