Πωλείται 7 χρόνων Komeno.ΖΕΜΕΝΟ, ΚΑΒΑΛΗΜΕΝΟ
Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Πωλείται 7 χρόνων Komeno.ΖΕΜΕΝΟ, ΚΑΒΑΛΗΜΕΝΟ

Πωλείται 7 χρόνων Komeno.ΖΕΜΕΝΟ, ΚΑΒΑΛΗΜΕΝΟ, 
κατάλληλο για εμποδία, Υψος 1,71.Υγιέστατο 
Για περισσότερες πληροφορίες :
6984155197 
https://youtu.be/GA1_cgQD4fI 
https://youtu.be/8-VGHjGLO2oΝεότερη Παλαιότερη