Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Οδηγοί Γ/Ε στη Γερμανία - Drivers C/E in Germany-LKW Fahrer In Deutschland

Ο πελάτης μας Γερμανική Εταιρία Διακίνησης επιθυμεί να προσλάβει: Οδηγούς Γ/Ε
Our client a German Logistics company wishes to hire: Drivers C/E.
Wir suchen ab sofort LKW Fahrer In Berlin
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν
 υπηκοότητα και διαβατήριο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μιλούν καλά Γερμανικά και να μετοικήσουν στο Βερολίνο για μόνιμη κατοικία και απασχόληση. Θα πρέπει να διαθέτουν άδεια Γ/Ε και προϋπηρεσία κατά προτίμηση σε διεθνείς μεταφορές.
Ο πελάτης μας προσφέρει μόνιμη απασχόληση πλήρη υποστήριξη κατά την διεκπεραίωση των Γερμανικών εγγράφων άδειας εργασίας καθώς επίσης και κατοικία για τους υπαλλήλους του.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε κάνοντας κλικ εδώ είτε στο Info@hrstrategy.gr

The right incumbents must be citizens of an EU country and holder of a valid EU passport, speaking well German and they have to move permanently to Berlin. They must have a valid C/E driver license.
Our clients offers permanent employment, apartments for its employees and assistance with all the German documents and permits.
Please send your curriculum vitae in French by pressing here or at Info@hrstrategy.gr

Wir suchen ab sofort LKW Fahrer In Berlin Sie bringen mit: • Führerschein CE mit eingetragener 95 • Spaß am Fahren • Kollegiales Verhalten Wir bieten: • Einen unbefristeten Arbeitsvertrag • Stundenlohn mit Zuschlägen und Spesen • Hilfe bei der Wohnungssuche • Fahrerzimmer zur Anmietung • Nach einem Jahr Urlaubsgeld • Prämie bei keinen Krankheitstagen, nach einem Jahr • Moderne Zugmaschinen von Scania • Schichtdienst mit Einsatzabsprache • Einen fairen Chef • Dienstbeginn und Ende immer an der Niederlassung • Keine Übernachtung im LKW notwendig! Wenn das für Sie interessant ist oder Sie Fragen haben, dann rufen Sie mich einfach an oder schreiben mir eine E-Mail Info@hrstrategy.gr


Νεότερη Παλαιότερη