Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

(IFRC) & (Ε.Ε.Σ.) αναζητά υποψήφιους για τη θέση του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

 Σας ενημερώνουμε ότι η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) αναζητά υποψήφιους για τη θέση του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ. Η Διεθνής Ομοσπονδία
Ερυθρού Σταυρού δημοσιεύει την παρούσα ανακοίνωση με σκοπό να δημιουργήσει μια
δεξαμενή κατάλληλων επαγγελματιών στον τομέα αυτό που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους όταν παραστεί ανάγκη. Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα ειδοποιούνται εγκαίρως ώστε να δηλώνουν τη διαθεσιμότητά τους και προκειμένου να συνάψουν σχέση εργασίας για ορισμένο χρονικό διάστημα και εργασία.

Οι υποψήφιοι που τελικώς θα επιλεγούν δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα συνάψουν σχέση εργασίας. Τα ονόματά τους θα παραμείνουν στη λίστα που θα δημιουργηθεί για χρονικό διάστημα ενός έτους με δυνατότητα παράτασης.

Επισυνάπτεται συνημμένη Περιγραφή Καθηκόντων Εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμασυνοδευτική επιστολή (motivation letter) και δείγμα δουλειάς, έως τις 20 Ιουλίου 2016, στην ακόλουθη διεύθυνση: mahfujur.rahman@ifrc.org αναφέροντας τον τίτλο της Θέσης.

Με εκτίμηση,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας
Διευθ.: Λυκαβηττού 1, Αθήνα ΤΚ 10672
Τηλ.: 210 36 09 825


Νεότερη Παλαιότερη