Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Για συνεργασία Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Φυτικής Παραγωγής

Ο πελάτης μας, εταιρία παραγωγής και εμπορίας φυτικών καλλιεργειών, επιθυμεί να συνεργαστεί μόνιμα με έναν/μία: Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Φυτικής Παραγωγής
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες ή άνδρες ανεξαρτήτως ηλικίας θα πρέπει να έχουν
αποφοιτήσει από ελληνικό ή αντίστοιχο της αλλοδαπής ίδρυμα γεωπονικών ή τεχνολογικών σπουδών, να μιλούν άριστα αγγλικά και να έχουν προϋπηρεσία στην αγροτική παραγωγή.
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχει ως αντικείμενο την επίσκεψη  σε καλλιεργητές προκειμένου να επιβλέψει την εξέλιξη της παραγωγής των φυτικών προϊόντων της εταιρίας, να παρέχει οδηγίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρίας και να ελέγξει την διεξαγωγή της παραγωγής και την ποιότητα των προϊόντων.
Ως προς τα ατομικά χαρακτηριστικά, ο/η κάτοχος της θέσης θα πρέπει να διαθέτει άριστες επικοινωνιακές αρετές και χειρισμό του λόγου σε επιστημονικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο, να μπορεί να διεξάγει παρουσιάζεις χειριζόμενος/η τα αναγκαία τεχνολογικά εργαλεία λογισμικού, καθώς και να έχει δυνατότητα να ταξιδεύει εκτός Αθηνών.
Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε κάνοντας κλικ εδώ είτε στοInfo@hrstrategy.gr

Νεότερη Παλαιότερη