Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Βοηθοί Νοσηλευτές για τη Βρετανία-Ιρλανδία

Ιδιωτικές και δημόσιες κλινικές Βρετανίας επιθυμούν να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση Βοηθούς Νοσηλευτές
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΙΕΚ Νοσηλευτών, έχοντας
λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να διαθέτουν προϋπηρεσία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία της Ευρώπης αλλά δεν αποκλείονται αρχικώς και όσοι/ες δεν διαθέτουν.
Αυστηρή προϋπόθεση προκειμένου να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλμαος βοηθού Νοσηλευτή στη χώρα είναι να γνωρίζουν Αγγλικά σε επίπεδο Β1.
Η σύμβαση εργασίας είναι προσωρινή για το διάστημα προσαρμογής των πρώτων 6 μηνών, ενώ μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου στη συνέχεια.
Οι μισθοί είναι ανταγωνιστικοί και συνδέονται με την απόδοση, γι' αυτό το λόγο προσφέρονται πρόσθετες αμοιβές σε εργαζομένους που επιτελούν πρόσθετα καθήκοντα ή αρμοδιότητες.
Οι μισθοί ξεκινούν από 7,20 Βρετανικές Λίρες την ώρα για εβδομάδα 40 ωρών εργασίας και πενθήμερο, ενώ υπερωρίες καταβάλλονται από την πρώτη ώρα εργασίας.
Προσφέρεται πρόγραμμα εργασιακής ένταξης με παράλληλη παροχή βοήθειας απο παλαιότερους συναδέλφους, 1 μήνας δωρεάν διαμονή, 28 ημέρες διακοπών ετησίως, υποδοχή από το αεροδρόμιο, οικονομική βοήθεια για το αεροπορικό εισιτήριο μετάβασης στη χώρα, συμμετοχή του εργοδότη σε πρόσθετο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, βοήθεια να βρεθεί μόνιμη κατοικία (όπου δεν παρέχεται)

Βιογραφικά σημειώματα στα Αγγλικά, παρακαλούμε στείλτε  στο Info@hrstrategy.gr


Η HRStrategy είναι ελληνική εταιρία διαχείρισης σταδιοδρομίας υγειονομικών επιστημόνων συνεργαζόμενη αποκλειστικά μόνο με μεγάλα πανεπιστημιακά η ιδιωτικά νοσοκομεία της Ευρώπης και μεγάλες, ή άλλες οργανωμένες δομές υγείας. επιδιώκοντας να παρέχει υπηρεσίες που οδηγούν στην εξασφάλιση των συμφερόντων των Ευρωπαίων επιστημόνων σε μακροχρόνια βάση. Οι συνεργασίες που έχουμε συνάψει έχουν ελεγχθεί από τις οικείες πρεσβείες και τους ιατρικούς συλλόγους των Ευρωπαϊκών χωρών με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Νεότερη Παλαιότερη