Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Νοσηλεύτριες/ές στη Βρετανία

Ιδιωτικές και δημόσιες κλινικές Βρετανίας επιθυμούν να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι
απόφοιτοι ΤΕΙ ή ΑΕΙ Νοσηλευτών, έχοντας λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να διαθέτουν προϋπηρεσία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία της Ευρώπης.
Αυστηρή προϋπόθεση προκειμένου να λάβουν άδεια ασκήσεως Νοσηλευτή στη χώρα είναι να γνωρίζουν Αγγλικά σε επίπεδο IELTS 7 ενώ θα πρέπει να έχουν εκκινήσει ήδη τη διαδικασία λήψης PIn από το NMC.
Η σύμβαση εργασίας είναι προσωρινή για το διάστημα προσαρμογής των πρώτων 3 μηνών, ενώ μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου στη συνέχεια.
Οι μισθοί είναι ανταγωνιστικοί και συνδέονται με την απόδοση, γι' αυτό το λόγο προσφέρονται πρόσθετες αμοιβές σε εργαζομένους που επιτελούν πρόσθετα καθήκοντα ή αρμοδιότητες.
Οι μισθοί ξεκινούν από 14 Βρετανικές Λίρες την ώρα για εβδομάδα 40 ωρών εργασίας και πενθήμερο, ενώ υπερωρίες καταβάλλονται από την πρώτη ώρα εργασίας.
Προσφέρεται πρόγραμμα εργασιακής ένταξης με παράλληλη παροχή βοήθειας απο παλαιότερους συναδέλφους, 1 μήνας δωρεάν διαμονή, 28 ημέρες διακοπών ετησίως, υποδοχή από το αεροδρόμιο, οικονομική βοήθεια για το αεροπορικό εισιτήριο μετάβασης στη χώρα, συμμετοχή του εργοδότη σε πρόσθετο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, βοήθεια να βρεθεί μόνιμη κατοικία (όπου δεν παρέχεται)

Βιογραφικά σημειώματα στα Αγγλικά, παρακαλούμε στείλτε  στο Info@hrstrategy.gr


Νεότερη Παλαιότερη