Υπεύθυνος Διανομής Φαρμακαποθήκης
Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Υπεύθυνος Διανομής Φαρμακαποθήκης

Ο πελάτης μας, εταιρία αποθήκευσης και διανομής φαρμάκων, θα ήθελε να συνεργαστεί μόνιμα με έναν Υπεύθυνο Διανομής

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες και άντρες επιθυμητά
απόφοιτοι Πολυτεχνικής ή Πανεπιστημιακής σχολής της Ελλάδας ή αντίστοιχη της αλλοδαπής, θα πρέπει εκτός από τα ελληνικά να μιλούν άριστα τα αγγλικά και να έχουν προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση υπευθύνου ή προϊσταμένου διανομής.
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχει ως κύρια αποστολή να οργανώσει και να διοικήσει τη διανεμητική λειτουργία της εταιρίας με κύριο γνώμονα της εξυπηρέτηση των πελατών όσο και τη μείωση του κόστους.
Ευνόητα, τηυποκίνηση και επίβλεψη του προσωπικού (διοίκησης, αποθήκευσης, οδηγών), την επίβλεψη της καταχώρησης των διακινούμενων αγαθών στο ERP της εταιρίας, τον έλεγχο των αποθεμάτων, την εξυπηρέτηση των πελατών, τη λήψη παραγγελιών, τον προγραμματισμό και έλεγχο της ορθής εκτέλεσηςτων διανομών.
Θα συμμετέχει επίσης ενεργά στις διαπραγματεύσεις με τους μεγάλους πελάτες για τη διαμόρφωση των τελικών συμφωνιών των οποίων ελέγχει την τήρηση κατά την εκτέλεση.
Επιθυμητά οι υποψήφιοι θα πρέπει να προέρχονται ως προς την προϋπηρεσία από το χώρο της φαρμακευτικής αποθήκευσης ή της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr (www.hrstrategy.gr)


Νεότερη Παλαιότερη