Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Επιθεωρητής Πωλήσεων Γενικών Ασφαλειών (Αθήνα)

Ο πελάτης μας, πρακτορείο ασφαλειών της Αθήνας, ζητεί να προσλάβει έναν/μία: Επιθεωρητή Πωλήσεων Γενικών Ασφαλειών
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες και άνδρες θα πρέπει να είναι
απόφοιτοι πανεπιστημιακής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να μιλούν πολύ καλά τα αγγλικά, να έχουν εξοικείωση με το χειρισμό προσωπικών υπολογιστών και άριστες επικοινωνιακές αρετές σε συνδυασμό με φιλοδοξία να επιτύχουν αποτελέσματα. Η προϋπηρεσία τους θα πρέπει να έχει διανυθεί σε ανάλογα καθήκοντα.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα επιτελεί τα πιο κάτω καθήκοντα:

-ενημερώνεται διαρκώς για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ασφαλιστικών προϊόντων,
-εξυπηρετεί την υφιστάμενη εταιρική πελατεία παρέχοντας της ενημέρωση,
-προσελκύει νέα πελατεία μέσω διαπροσωπικών επαφών,
-σπεύδει να διευρύνει την προϊοντική ποικιλία προκειμένου να παρέχει συμφέρουσες και ανταγωνιστικές λύσεις προς τους πελάτες,
-συμβάλλει στη διαμόρφωση των στόχων πωλήσεων, διατηρησιμότητας και άλλων ποσοτικών όσο και ποιοτικών δεικτών μέτρησης των εταιρικών αποτελεσμάτων,
-συμβάλλει στην προαγωγή του ονόματος του πρακτορείου ως ενός υπεύθυνου κοινωνικού εταίρου.

Παρέχονται: μισθός, bonus βάσει επίτευξης αποτελεσμάτων εταιρικό αυτοκίνητο, έξοδα κινήσεως, κινητό τηλέφωνο.

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε πατώνταςεδώ είτε στο Info@hrstrategy.gr


Νεότερη Παλαιότερη