Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Η MetLife αναζητά άτομα με προοπτική συνεργασίας

Η MetLife, η Νο1 Διεθνής ασφαλιστική εταιρία Ζωής στην χώρα μας, στα πλαίσια της ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά άτομα με προοπτική συνεργασίας σε επίπεδο πιστοποιημένου ασφαλιστικού συμβούλου στις
ατομικές ασφαλίσεις και στις εταιρικές ασφαλίσεις προσωπικού, με τις ακόλουθες Παροχές: 
• Εκπαίδευση που οδηγεί σε Κρατική πιστοποίηση και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
- Ασφαλιστικού συμβούλου & Χρηματοοικονομικού συμβούλου 
• Δυνατότητα διαμόρφωσης σημαντικού εισοδήματος βάσει χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων 
• Ομαδική ασφάλιση Υγείας και Σύνταξης 
• Εκπαίδευση και συνεχής εξέλιξη γνώσεων 
• Δυνατότητα συμμετοχής σε Ταξίδια - Συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
• Κατάρτιση στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις 
• Καριέρα σε δυναμικό περιβάλλον με άριστες προοπτικές εξέλιξης σε όλα τα επίπεδα των πωλήσεων 
Επιθυμητά Προσόντα: 
• Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) 
• Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
• Βασικές Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
• Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο των Πωλήσεων 
• Ηλικία 28 - 45 ετών 
• Ισχυρός επικοινωνιακός χαρακτήρας 
• Φιλοδοξίες και δυναμισμός 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:e.kanakaris@outlook.comΝεότερη Παλαιότερη