Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Εταιρία ζητεί να προσλάβει:πωλήτριες

Ο πελάτης μας, εισαγωγική εταιρία ενδυμάτων ζητεί να προσλάβει: πωλήτριες Β2Β
Οι κατάλληλες υποψήφιες, με προϋπηρεσία σε πωλήσεις Β2Β τουλάχιστον 3 ετών, θα αναλάβουν την
εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι επιχειρησιακών πελατών κατά κανόνα στην Αττική.
Θα πρέπει να διαθέτουν ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες, γνώσεις τεχνικών παρουσιάσεων, γνώση Microsoft office, καλή γνώση Αγγλικών, να διαθέτουν επίσης άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
Προσφέρονται μισθός και ποσοστό αμοιβής επί των πωλήσεων.
Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr

Νεότερη Παλαιότερη