Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Eμπορική εταιρία ζητεί να προσλάβει έναν/μία Financial Analyst Assistant

Financial Analyst Assistant
Ο πελάτης μας, εμπορική εταιρία στα Μεσόγεια Αττικής, ζητεί να προσλάβει έναν/μία Financial Analyst Assistant.
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι/ες οικονομικής ή μαθηματικής
σχολής με προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε ανάλογα καθήκοντα ενώ εκτός από την άριστη χρήση υπολογιστικών φύλλων (Excel spreadsheets) επιθυμητό είναι να γνωρίζουν και προγραμματισμό σε Visual Basic ή και C.
Επιθυμητή η προϋπηρεσία τουλάχιστον ένός έτους σε λογιστήριο ή ελεγκτική εταιρία.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr


Νεότερη Παλαιότερη