Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Εταιρία στο Χαλάνδρι ζητεί να προσλάβει 4ωρη απογευματινή γραμματέα

4ωρη απογευματινή γραμματέας (Χαλάνδρι)
Εταιρία παροχής υπηρεσιών στο Χαλάνδρι ζητεί να προσλάβει 4ωρη απογευματινή γραμματέα 

για ωράριο εργασίας 15:00 - 19:00 η οποία να διαθέτει τα πιο κάτω προσόντα:
- καλή γνώση Αγγλικών
- άριστη γνώση υπολογιστών γραφείου και ιδιαίτερα Powerpoint
- προϋπηρεσία σε γραμματειακά καθήκοντα οργανωμένης εταιρίας 2-3 ετών
- αυξημένη κοινωνικότητα προκειμένου να χειρίζεται θέματα προσωπικού και επικοινωνία με τους πελάτες.
- άδεια οδήγησης
Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr


Νεότερη Παλαιότερη