Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Kλινική της Λάρνακας επιθυμεί να προσλάβει ελληνίδες και έλληνες νοσηλευτές στη Λάρνακα

Νοσηλεύτριες-Νοσηλευτές στη Λάρνακα
Ο πελάτης μας κλινική της Λάρνακας επιθυμεί να προσλάβει ελληνίδες και έλληνες νοσηλευτές στη Λάρνακα

Οι κατάλληλες υποψήφιες και υποψήφιοι, θα πρέπει να είναι απόφοιτοι σχολής νοσηλευτικής ή ΤΕΙ και να έχουν αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή, προκειμένου να εγγραφούν στον αντίστοιχο Παγκύπριο Σύλλογο Νοσηλευτών.
Επιθυμητή εκτός από την άριστη γνώση της ελληνικής και η καλή γνώση της αγγλικής, καθώς και προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους ως νοσηλευτές/τριες χειρουργικού ή παθολογικού τομέως.
Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο σύλλογο θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, ενώ η κλινική για τις πρώτες ανάγκες διαμονής θα προσφέρει διατροφή και κατάλυμα.
Η εργασία θα είναι αορίστου χρόνου σε πενθήμερη βάση σε μια χώρα με ανερχόμενη οικονομία η οποία προσφέρει μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας σε Έλληνες επιστήμονες του υγειονομικού τομέα με ευκαιρίες σταδιοδρομίας και επιστημονικής εξέλιξης.
Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr

Νεότερη Παλαιότερη