Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ - ΙΕΚ - ΚΕΚ

Στελεχώνουμε μεγάλη Μονάδα του διεθνούς ομίλου μας στην Αθήνα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη  
10 απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ  - ΚΕΚ  άνω των 27 ετών, με ικανή εργασιακή εμπειρία, για τη στελέχωση νευραλγικών θέσεων.  Βιογραφικά στο e-mail   tsakiris1958@gmail.com  τηλέφωνο  210 6773990, κύριος Τσακίρης.

Νεότερη Παλαιότερη