Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Εξαγωγική εταιρία τροφίμων, επιθυμεί να προσλάβει έναν (ή μία) Πωλητή Εξωτερικού

Πωλητής εξωτερικού
Ο πελάτης μας, εξαγωγική εταιρία τροφίμων, επιθυμεί να προσλάβει έναν (ή μία) Πωλητή Εξωτερικού
Ο κάτοχος της θέσης με έδρα την Αθήνα θα
επικοινωνεί με τους πελάτες της Κεντρικής Ευρώπης τηλεφωνικώς ή γραπτώς και με περιοδικά ταξίδια θα φροντίζει για την λήψη όσο και ικανοποίηση των παραγγελιών τους καθώς και των παραδόσεων προϊόντων στους πελάτες.
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι/ες θα πρέπει επιθυμητά να είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακού τίτλου, απόλυτα εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες υπολογιστών γραφείου και να διαθέτουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στις πωλήσεις Β2Β.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση της Γαλλικής ενώ επιθυμητή η γνώση και της Αγγλικής και ευνόητα για τους άντρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
Η εταιρία προσφέρει μισθό και ευέλικτο σχήμα αποδοχών και παροχών με βάση την απόδοση, ενώ επίσης και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης σε ένα άριστο περιβάλλον εργασίας.
Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr


Νεότερη Παλαιότερη