Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Κατασκευαστικός όμιλος θέλει να προσλάβει μόνιμα Πολιτικούς Μηχανικούς και Εργοδηγούς.

Πολιτικοί Μηχανικοί και Εργοδηγοί
Πελάτης μας κατασκευαστικός όμιλος της Σαουδικής Αραβίας με έργα σε όλη την Αραβική Χερσόνησο, θέλει να προσλάβει μόνιμα Πολιτικούς Μηχανικούς και
Εργοδηγούς.
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να μιλούν άριστα την Αγγλική γλώσσα και να διαθέτουν προϋπηρεσία διανυθείσα σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Ο πελάτης ζητά να προσλάβει επιστημονικό προσωπικό και έμπειρους επαγγελματίες για τις πιο κάτω ειδικότητες:
1) Διευθυντής Εργοταξίου Οπλισμένου Σκυροδέματος
2) Μηχανικός Εργοταξίου Οπλισμένου Σκυροδέματος
3) Εργοδηγός Εργοταξίου Οπλισμένου Σκυροδέματος
4) Διευθυντής Εργοταξίου Θρυμματισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος
5) Μηχανικός Εργοταξίου Θρυμματισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος
6) Εργοδηγός Εργοταξίου Θρυμματισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος
Η εταιρία παρέχει υποστήριξη για την έκδοση των δικαιολογητικών απόκτησης αδείας εργασίας και παραμονής στη Σαουδική Αραβία, ενώ ο πελάτης παρέχει μισθό, κατοικία, ασφαλιστική κάλυψη, αεροπορικά εισιτήρια.
Βιογραφικά σημειώματα στα Αγγλικά και σε μορφή Microsoft Word παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr (www.hrstrategy.gr).

Νεότερη Παλαιότερη