Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Εταιρία επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα ένα στέλεχος Logistics

Στέλεχος Logistics
Ο πελάτης μας εισαγωγική εταιρία με κύκλο εργασιών 15 εκ. ετησίως επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα ένα στέλεχος Logistics
Ο/Η κάτοχος της θέσης
αναφερόμενος στον Supply Chain Manager θα συμβάλλει στη διεκπεραίωση των παραλαβών και αποστολών πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων, θα συνεργάζεται με την αποθήκη, θα έχει επαφές συνεργασίας με εκτελωνιστές, προμηθευτές και στελέχη των πελατών της εταιρίας καθώς και με τα στελέχη των μεταφορικών εταιριών.
Οι υποψήφιοι επιθυμητά θα πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου με άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή γνώση ERP εξασκημένη στα προηγούμενά τους καθήκοντα καθώς και άριστη γνώση συστημάτων υπολογιστών γραφείου.
Θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε τμήμα Logistics οργανωμένης εταιρίας ώστε να έχουν εξοικείωση πρωτίστως με τις διαδικασίες αποθήκευσης πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων και εν συνεχεία με τις διαδικασίες διακίνησης.
Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr


Νεότερη Παλαιότερη