Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Ελληνική Βιομηχανία επιθυμεί να προσλάβει Βοηθό Γενικό Διευθυντή

Βοηθός Γενικού Διευθυντή
Ελληνική Βιομηχανία πελάτης μας επιθυμεί να προσλάβει Βοηθό Γενικό Διευθυντή
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργαστούν σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει της ελληνικές, Ευρωπαϊκές όσο και Αμερικανικές εταιρικές δραστηριότητας, παρέχοντας
συντονισμό και έλεγχο στις εταιρικές διοικητικές λειτουργίες.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:
- Απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών ή Μηχανικής με έμφαση στα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων,
- Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου από σχολή διοίκηση ή οικονομίας εγνωσμένου κύρους, κατά προτίμηση των ΗΠΑ,
- Άριστοι γνώστες εκτός της Ελληνικής και της Αγγλικής σε προφορικό ή γραπτό λόγο,
- Άριστοι χειριστές των συστημάτων υπολογιστών γραφείου,
- Δυνατότητα να ταξιδεύουν σε ξένες χώρες κατά τη διάρκεια του έτους,
- Να διακρίνονται για τις οργανωτικές τους αρετές,
- Προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη.

Ο κάτοχος της θέσης με έδρα την Αθήνα, παρέχοντας υπηρεσίες θα επιτελεί τα πιο κάτω καθήκοντα:
- Συντονισμό των διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών των ανεξαρτήτων μεταξύ τους οργανωτικών μονάδων,
- Συλλογή και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων κάθε δραστηριότητας με σκοπό την αξιοποίησή τους για λήψη αντίστοιχων διοικητικών αποφάσεων,
- Επικοινωνία με τους επικεφαλής των οργανωτικών μονάδων προκειμένου να μεταφέρει τις οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης, για να επιτυγχάνεται ο αναγκαίος συντονισμός,
- Διαχείριση ειδικών projects ανά οργανωτική μονάδα,
- Συμμετοχή στα συμβούλια διοίκησης του ομίλου προκειμένου να εκθέτει και να αναλύει τα συμπεράσματα των ειδικών αναφορών που έχει συντάξει,
- Εισήγηση στη διοίκηση για λήψη κατάλληλων διοικητικών αποφάσεων με βάση τα αποτελέσματα των αναφορών,
- Λοιπά οργανωτικά και διοικητικά καθήκοντα που θα ανατίθενται από τη διοίκηση.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε κάνοντας κλικ εδώ είτε στο Info@hrstrategy.gr (www.hrstrategy.gr) .

Νεότερη Παλαιότερη