Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Εμπορική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει 2 Μηχανικούς πωλήσεων

Μηχανικοί Πωλήσεων
 Εμπορική εταιρία πελάτης μας επιθυμεί να προσλάβει 2 Μηχανικούς πωλήσεων για την εξυπηρέτηση των πελατών της βιομηχανικού και εμπορικού τομέα.


Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες:
- Μηχανικοί ΑΕΙ ή ΤΕΙ, (ιδανικά Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί ή Μηχανικοί Αυτοματισμών)
- Γνώστες της Αγγλικής σε άριστο βαθμό 
- Επιθυμητά γνώστες της Γερμανικής
- Με εμπειρία 1-3 ετών στις τεχνικές πωλήσεις
- Με γνώση των τεχνικών επαγγελματικών παρουσιάσεων
- Με άριστο χειρισμό του Microsoft Office
- Φιλόδοξοι

Η περιγραφή των καθηκόντων περιλαμβάνει:
- Την παρουσίαση των προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών της εταιρίας στους πελάτες 
- Την παροχή της τεχνικής του/της συνδρομής στους εκπροσώπους των πελατών (τεχνικούς διευθυντές)
- Την έρευνα και αναζήτηση νέων πελατών
- Την εξυπηρέτηση της πελατείας μετά την πώληση
- Την προώθηση πρόσθετων προϊόντων και υπηρεσιών στους υπάρχοντες πελάτες
- Την παρακολούθηση, ανάλυση και παρουσίαση στατιστικών αναλύσεων που θα εξυπηρετήσουν τους στόχους των πωλήσεων
- Την αρχική διαπραγμάτευση με τους πελάτες και την επιδίωξη επίτευξης εμπορικής συμφωνίας μαζί τους
- Την παρακολούθηση της υλοποίησης των εμπορικών συμφωνιών και της παράδοσης και εγκατάστασης των προϊόντων στους βιομηχανικούς ή εμπορικούς χώρους των πελατών

Η εταιρία προσφέρει:
- Ανταγωνιστικό μισθό
- Πρόσθετες αμοιβές υπό τη μορφή χρηματικών και λοιπών κινήτρων
- Μια ευκαιρία για δυναμικά αναπτυσσόμενη καριέρα σε έναν ισχυρό κλάδο της εθνικής όσο και διεθνούς οικονομίας
- Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
- Πρόσθετη εκπαίδευση

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr (www.hrstrategy.gr) .

Νεότερη Παλαιότερη