Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Ελληνική βιομηχανία επιθυμεί να προσλάβει έναν ή μία απόφοιτο Οικονομικών ή Διοίκησης επιχειρήσεων.

Εκπαιδευόμενος απόφοιτος Οικονομικών και διοίκησης
Ο πελάτης μας, ελληνική βιομηχανία με δραστηριότητα στις ΗΠΑ, επιθυμεί να προσλάβει έναν ή μία απόφοιτο Οικονομικών ή Διοίκησης επιχειρήσεων.

Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι:
 • Απόφοιτοι σχολής οικονομίας ή διοίκησης
 • Απόφοιτοι μεταπτυχιακών σπουδών στα ίδια αντικείμενα
 • Άριστοι γνώστες της Ελληνικής αλλά και Αγγλικής
 • Να γνωρίζουν πολύ καλά τις λειτουργίες του Microsoft Office
 • Να διαθέτουν φιλοδοξία και προσωπικό όραμα επαγγελματικής εξέλιξης
 • Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
 • Επιθυμητά να διαθέτουν άδεια οδήγησης

Ο/Η κάτοχος της θέσης, θα ενταχθεί σε πρόγραμμα ανάπτυξης στελεχών σύμφωνα με το οποίο θα απασχοληθεί στις πιο κάτω λειτουργίες του ομίλου:
 • Οικονομική
 • Βιομηχανικής Παραγωγής
 • Διανομής και Εφοδιασμού
 • Εμπορίας και Marketing
προκειμένου να συμβάλλει στην επιτυχή διεξαγωγή projects ανάπτυξης των λειτουργιών της εταιρίας σε διεθνή βάση, ενώ εν συνεχεία θα απασχοληθεί ως διοικητικό στέλεχος σε μία από τις πιο πάνω διευθύνσεις της εταιρίας.

Η εταιρία παρέχει:
 • Ικανοποιητικό μισθό στελέχους
 • Διαρκή επαγγελματική εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης σε έναν στιβαρά δομημένο διεθνή επιχειρησιακό οργανισμό
 • Διεθνή επαγγελματική εμπειρία

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr (www.hrstrategy.gr)

Νεότερη Παλαιότερη