Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Εταιρία πληροφορικής ζητά να προσλάβει έναν/μία Τεχνικών Δικτύων

Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών
Ο πελάτης μας, εταιρία πληροφορικής στο κέντρο της Αθήνας, ζητά να προσλάβει έναν/μία Τεχνικών Δικτύων

Ρόλος

Ο ρόλος του τεχνικού είναι η υποστήριξη (επί τόπου, τηλεφωνικά ή απομακρυσμένα) σε προβλήματα που εμφανίζονται στο δίκτυο του πελάτη, η υλοποίηση αναβαθμίσεων ή νέων τεχνολογιών και τελικά η εύρυθμη λειτουργία των υποδομών του πελάτη.

Γενικά χαρακτηριστικά:
Κάτοχος μηχανής: Το πελατολόγιο (εκτός λίγων εξαιρέσεων) βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας.
Επικοινωνιακός: Εξαιτίας της άμεσης επαφής με τον τελικό χρήστη.
Οργανωτικός: Στην καταγραφή των εργασιών, στις ώρες χρέωσης, στην οργάνωση και καταγραφή των στοιχείων του δικτύου του πελάτη
Διάθεση για μελέτη νέων τεχνολογιών και βέλτιστων πρακτικών που θα εφαρμόζονται στα δίκτυα των πελατών της.

Προϋπηρεσία:
Να έχει εργαστεί σε αντίστοιχη θέση υποστήριξης πελατών ή υπάλληλος σε τμήμα μηχανογράφησης.

Απαραίτητες γνώσεις
Εγκατάσταση και υποστήριξη Windows Server (2008-2016) και λειτουργιών active directory, DNS, DHCP, group policy, hyper- v.
Εγκατάσταση και διαχείριση δικτυακών συσκευών routers, firewalls, UTMs. Γνώσεις routing και VPN.
Γνώση windows clients (7-10)
Στοιχειώδεις γνώσεις hardware
Βασικές γνώσεις διαχείρισης SQL server 
Επιθυμητή η γνώση κάποιου ERP.

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο Info@hrstrategy.gr (www.hrstrategy.gr)
..

Νεότερη Παλαιότερη