ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μεταφορά και εγκατάσταση ιατρικού μηχανήματος

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – ΞΑΝΘΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, κατά προτίμηση Τεχνικός Η/Υ, για μεταφορά και
εγκατάσταση ιατρικού μηχανήματος στην περιοχή της Ξάνθης. Απαραίτητο μεταφορικό μέσο (ΙΧ Επιβατικό Αυτοκίνητο) / Πληροφορίες: www.gmg.gr / Βιογραφικά: Fax2102934751 / E-mail: info@gmg.gr / Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102934752..

Νεότερη Παλαιότερη