Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Υπάλληλος εξυπηρέτησης Πελατών στη Θεσσαλονίκη


Εμπορική επιχείρηση πελάτης μας ζητά να προσλάβει υπάλληλο εξυπηρέτησης

πελατών στην Θεσσαλονίκη (Εύοσμος).

Προσόντα 

Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες εκτός από την προϋπηρεσία τους που θα πρέπει να είναι

τουλάχιστον 2 ετών σε οργανωμένη εταιρία, θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω

προσόντα:

Η προϋπηρεσία να έχει διανυθεί σε αντίστοιχη θέση

Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης.

Να διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση υπολογιστών (ECDL κλπ) 

Προκειμένου περί ανδρών, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Γνώσεις αποτελεσματικής τηλεφωνικής επικοινωνίας.

 

Περιγραφή εργασίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες εντός Ελλάδας και φορείς του δημοσίου.

Διοικητική υποστήριξη και διατήρηση αρχείων συμβάσεων πελατών.

Στενή συνεργασία με την εμπορική διεύθυνση όσο και τη διεύθυνση Logistics της εταιρίας

για τη διεκπεραίωση του εφοδιασμού και των αποστολών.

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία

ενδιαφέρεστε στο cv@hrstrategy.gr

 

Hrstrategy Human Resources Management Consultants: εταιρία συμβούλων

απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων

των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)

Νεότερη Παλαιότερη