Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Πωλητές αυτοκινήτων στην Αθήνα


Ο πελάτης μας εισαγωγική αντιπροσωπεία αυτοκινήτων επιθυμεί να προσλάβει Πωλητές

Αυτοκινήτων με έδρα την Αθήνα

Αντικείμενο εργασίας:

Υπεύθυνος εξυπηρέτησης και διατήρησης του υπάρχοντος πελατολογίου.

Πραγματοποίηση επισκέψεων σε μεγάλους πελάτες της εταιρίας.

Παρουσίαση χαρακτηριστικών αυτοκινήτων προϊόντων.

Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.

Υποβολή οικονομικών προσφορών προς τους πελάτες.

Διαπραγμάτευση όρων συνεργασίας με τους πελάτες της εταιρίας.

Απαιτούμενα προσόντα:

Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχα καθήκοντα στον κλάδο του αυτοκινήτου.

Επαγγελματική εμφάνιση, συμπεριφορά και ήθος.

Ικανότητες διαπραγμάτευσης.

Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Office, CRM).

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (προκειμένου περί ανδρών).

Προσφέρονται:

Μισθός αναλόγως εμπειρίας και προσόντων.

Bonus επίτευξης στόχων.

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία

ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο cv@hrstrategy.gr

Hrstrategy Human Resources: εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των

επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής.

Νεότερη Παλαιότερη