Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Customer Service στο Μαρούσι


Ο πελάτης μας, εμπορική εταιρία με πελάτες Β2Β και B2C, επιθυμεί να προλάβει Υπάλληλο Customer

Service με έδρα το Μαρούσι.

Τα καθήκοντα της θέσης:

Εξασφάλιση της απρόσκοπτης καταχώρησης των παραγγελιών καθημερινά στο μηχανογραφικό

σύστημα.

Ευθύνη της έκδοσης παραστατικών και διαφόρων reports που στοχεύουν στην ενημέρωση των

πελατών.

Καθημερινή επικοινωνία με πελάτες της εταιρίας τηλεφωνικά προκειμένου να διερευνήσουν αν έμειναν

ευχαριστημένοι από το προϊόν και τον τρόπο παράδοσης.

Συνεννόηση/ Επικοινωνία με το λογιστήριο, τον αρμόδιο πωλητή και το τμήμα της αποθήκης για την

καλύτερη διεκπεραίωση των παραγγελιών των πελατών.

Χειρισμός των παραπόνων πελατών.

Έκδοση παραστατιών (τιμολογίων, δελτίων αποστολής, πιστωτικών κλπ).

Προσόντα των κατάλληλων υποψηφίων:

Σπουδές ή γνώσεις σχετικές με εξυπηρέτηση πελατών θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.

Ευχέρεια στη χρήση Η/ Υ: MS OFFICE.

Πολύ καλή γνώση και διαχείριση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower) σε γραπτό και

προφορικό επίπεδο.

Γνώση ERP ή/και CRM.

Επιθυμητά χαρακτηριστικά των κατάλληλων υποψηφίων:

Να διαθέτουν επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.

Να έχουν ευελιξία και να μπορούν να ελιχθούν σε καταστάσεις που ξεφεύγουν από τα

προγραμματιζόμενα.

Εργατικότητα και μεθοδικότητα, με αίσθηση ευθύνης και συνέπειας σε σχέση με όλα τα τμήματα της

εταιρείας και φυσικά με τους πελάτες.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε

κάνοντας στο cv@hrstrategy.gr

Hrstrategy Human Resources : εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων

σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)

Νεότερη Παλαιότερη