Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Διευθυντής Παραγωγής στο Σχηματάρι

Ο πελάτης μας, βιομηχανία παραγωγής τροφίμων, επιθυμεί να

προσλάβει Διευθυντή Παραγωγής Τροφίμων με έδρα στο Σχηματάρι.

Περιγραφή Εργασίας:

Διοικεί τις δραστηριότητες της παραγωγικής διαδικασίας.

Συμμετέχει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού λειτουργίας του εργοστασίου

και μεριμνά για την τήρησή του, ελέγχοντας τις αποκλίσεις.

Ηγείται του προσωπικού αναθέτοντας εργασίες στους κατάλληλους

ανθρώπους, μεριμνώντας για την εκπαίδευσή τους, συμμετέχοντας στη

διαδικασία πρόσληψης, αξιολόγησης, οργανώνει την κατανομή του

προσωπικού σε βάρδιες.

Διαμορφώνει για όλα τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του τις

απαραίτητες γραπτές εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες.

Ελέγχει την τήρηση των συνθηκών υγιεινής, την τήρηση των πορισμάτων του

ποιοτικού ελέγχου, των προτύπων ασφαλείας και ποιότητας.

Συνεργάζεται με τα τμήματα εφοδιασμού, αποθήκευσης, λογιστηρίου,

διανομής.

Ερευνά και προτείνει νέες μεθόδους παραγωγής με σκοπό να αυξήσει την

αποδοτικότητα της παραγωγικής μονάδας της εταιρίας.

Επικοινωνεί κατάλληλα με τους εκπροσώπους των πελατών με σκοπό την

βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας.

Ερευνά τα αίτια εμφάνισης λειτουργικής φύρας.

Τηρεί το πρόγραμμα συντηρήσεως του μηχανολογικού εξοπλισμού της

μονάδας.

Ευθύνεται για τη βέλτιστη λειτουργία των γραμμών παραγωγής σκοπό την

επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων.

 

Ιδιότητες Υποψηφίων:

Πτυχιούχοι ανώτερης/ανώτατης σχολής Τεχνολόγων Τροφίμων, Χημικών,

Χημικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών.

Εμπειρία 7-10 ετών σε αντίστοιχη θέση.

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση

για την οποία ενδιαφέρεστε στο cv@hrstrategy.gr 

 

Hrstrategy Human Resources Management Consultants: εταιρία

συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε

επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής.

(www.hrstrategy.gr)

Νεότερη Παλαιότερη