Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη εκτάκτου εκπαιδευτού

 Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη εκτάκτου εκπαιδευτού, για την ειδικότητα ΠΕ 91 Θεατρικής Αγωγής, για το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και

Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ), για το σχολικό έτος 2021-2022

Αναρτήθηκε σήμερα, Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021, η επαναπροκήρυξη πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτή, για την ειδικότητα ΠΕ 91 Θεατρικής Αγωγής, στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης), για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στην ενότητα ‘’Νέα και Ανακοινώσεις’’.

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Επαναπροκήρυξη

Δείτε εδώ το έντυπο αίτησης

Νεότερη Παλαιότερη