Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

θέσεις εργασίας Senior Software Engineers

 


 θέσεις εργασίας

Φροντίζουμε άμεσα για:

Senior Software Engineers (Κωδικός θέσης: 1259)

Ευθύνες

 • Συνεργαζόμενοι στενά και συνεχώς με συναδέλφους μηχανικούς σε ευέλικτες ομάδες ανάπτυξης, θα βοηθήσετε στη δημιουργία, την επικύρωση, την κυκλοφορία και τη διατήρηση καινοτόμων προϊόντων λογισμικού έγκαιρα και συχνά
 • Κατανοήστε τις απαιτήσεις λογισμικού, ορίστε προδιαγραφές και λύσεις σχεδίασης
 • Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό μας είναι σταθερό και λειτουργεί αποτελεσματικά σε διαφορετικές πλατφόρμες
 • Επιδεικνύουν τεχνικές γνώσεις/ηγετικές ικανότητες και υποστηρίζουν την τεχνική αριστεία
 • Αφιερώστε χρόνο για να μαθαίνετε συνεχώς και να το μοιράζεστε με συνομηλίκους

Απαιτήσεις

 • Πτυχίο πανεπιστημίου στην Πληροφορική ή σε συναφές επιστημονικό πεδίο ή σχετική εργασιακή εμπειρία
 • Τουλάχιστον τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας στην ανάπτυξη λογισμικού υψηλής ποιότητας πελάτη και υποστήριξης χρησιμοποιώντας Javascript/Typescript, Angular ή/και React και Node.JS ή/και C# .NET
 • Εμπειρία με Git ή παρόμοια συστήματα ελέγχου κατανεμημένων εκδόσεων
 • Εμπειρία με σχεσιακές βάσεις δεδομένων όπως η MySQL
 • Παθιασμένοι με την παροχή κώδικα υψηλής ποιότητας
 • Εξοικείωση με τις έννοιες σχεδιαστικών μοτίβων και ανακατασκευής
 • Σαφείς και αποτελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και μπόνους
 • Πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης
 • Ευκαιρία να εργαστείτε σε ένα φιλικό, σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει την καινοτομία
 • Εργασία σε διεθνή έργα υψηλής κλίμακας
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σταδιοδρομίας
 • Πρόγραμμα Ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας
 • Συνταξιοδοτικό/Αποταμιευτικό σχέδιο
 • Υβριδικό μοντέλο εργασίας

Μηχανικοί Λογισμικού (Κωδικός θέσης: 1251)

Ευθύνες

 • Δημιουργήστε λογισμικό υψηλής ποιότητας, καινοτόμου και με πλήρη απόδοση, από εφαρμογές για κινητά έως εφαρμογές web και συστήματα υποστήριξης, που συμμορφώνεται με τα πρότυπα κωδικοποίησης και τον τεχνικό σχεδιασμό
 • Εκτέλεση πλήρους κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού (SDLC)
 • Αναπτύξτε διαγράμματα ροής, διατάξεις και τεκμηρίωση για τον εντοπισμό απαιτήσεων και λύσεων
 • Γράψτε καλά σχεδιασμένο, αποτελεσματικό και ελεγχόμενο κώδικα
 • Δημιουργήστε προδιαγραφές και προσδιορίστε τη λειτουργική σκοπιμότητα
 • Ενσωματώστε στοιχεία λογισμικού σε ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα λογισμικού
 • Αναπτύξτε σχέδια επαλήθευσης λογισμικού και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας
 • Τεκμηρίωση και διατήρηση της λειτουργικότητας του λογισμικού
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων, εντοπισμός σφαλμάτων και αναβάθμιση υπαρχόντων συστημάτων
 • Αναπτύξτε προγράμματα και αξιολογήστε τα σχόλια των χρηστών
 • Συμμορφωθείτε με τα σχέδια έργων και τα βιομηχανικά πρότυπα
 • Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό είναι ενημερωμένο με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες

Απαιτήσεις

 • Εμπειρία στο σχεδιασμό διαδραστικών εφαρμογών
 • Δυνατότητα ανάπτυξης λογισμικού σε Java, Javascript/Typescript, C++/C# ή άλλες γλώσσες προγραμματισμού
 • Δυνατότητα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών χρησιμοποιώντας Angular, ReactJS, ASP.Net ή άλλα πλαίσια
 • Δυνατότητα ανάπτυξης εγγενών εφαρμογών για κινητές συσκευές Android και iOS ή εφαρμογών πολλαπλών πλατφορμών με Cordova/Phonegap, React Native ή Google Flutter
 • Γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων, τεχνολογιών SQL
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη βάσει δοκιμής
 • Γνώση σε εργαλεία μηχανικής λογισμικού
 • Γνώση Συστημάτων Ελέγχου Εκδόσεων (Git)
 • Δυνατότητα τεκμηρίωσης απαιτήσεων και προδιαγραφών
 • Η εργασιακή εμπειρία ως Μηχανικός Λογισμικού ή Προγραμματιστής Λογισμικού θα εκτιμηθεί
 • Πτυχίο BSc στην Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανική Υπολογιστών ή σχετικό πεδίο ή άλλες σχετικές σπουδές θα εκτιμηθεί

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και μπόνους
 • Πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης
 • Ευκαιρία να εργαστείτε σε ένα φιλικό, σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει την καινοτομία
 • Εργασία σε διεθνή έργα υψηλής κλίμακας
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σταδιοδρομίας
 • Πρόγραμμα Ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας
 • Συνταξιοδοτικό/Αποταμιευτικό σχέδιο
 • Υβριδικό μοντέλο εργασίας

Full Stack Engineers (Κωδικός θέσης: 1257)

Ευθύνες

 • Συνεργαζόμενοι στενά και συνεχώς με συναδέλφους μηχανικούς σε ευέλικτες ομάδες ανάπτυξης, θα βοηθήσετε στη δημιουργία, την επικύρωση, την κυκλοφορία και τη διατήρηση καινοτόμων προϊόντων λογισμικού έγκαιρα και συχνά
 • Κατανοήστε τις απαιτήσεις λογισμικού, ορίστε προδιαγραφές και λύσεις σχεδίασης
 • Επιδεικνύουν τεχνικές γνώσεις/ηγετικές ικανότητες και υποστηρίζουν την τεχνική αριστεία
 • Αφιερώστε χρόνο για να μαθαίνετε συνεχώς και να το μοιράζεστε με συνομηλίκους

Απαιτήσεις

 • Πτυχίο πανεπιστημίου στην Πληροφορική ή σε συναφές επιστημονικό πεδίο ή σχετική εργασιακή εμπειρία
 • Τουλάχιστον δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας στην ανάπτυξη λογισμικού υψηλής ποιότητας πελάτη και υποστήριξης χρησιμοποιώντας Javascript/Typescript, Angular ή/και React και Node.JS ή/και C# .NET.
 • Εμπειρία με Git ή παρόμοια συστήματα ελέγχου κατανεμημένων εκδόσεων
 • Εμπειρία με σχεσιακές βάσεις δεδομένων όπως η MySQL
 • Εξοικείωση με τις έννοιες σχεδιαστικών μοτίβων και ανακατασκευής
 • Σαφείς και αποτελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και μπόνους
 • Πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης
 • Ευκαιρία να εργαστείτε σε ένα φιλικό, σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει την καινοτομία
 • Εργασία σε διεθνή έργα υψηλής κλίμακας
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σταδιοδρομίας
 • Πρόγραμμα Ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας
 • Συνταξιοδοτικό/Αποταμιευτικό σχέδιο
 • Υβριδικό μοντέλο εργασίας
Μηχανικοί Λογισμικού (Κωδικός θέσης: 1251)
Ευθύνες

Δημιουργήστε λογισμικό υψηλής ποιότητας, καινοτόμου και με πλήρη απόδοση, από εφαρμογές για κινητά έως εφαρμογές web και συστήματα υποστήριξης, που συμμορφώνεται με τα πρότυπα κωδικοποίησης και τον τεχνικό σχεδιασμό
Εκτέλεση πλήρους κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού (SDLC)
Αναπτύξτε διαγράμματα ροής, διατάξεις και τεκμηρίωση για τον εντοπισμό απαιτήσεων και λύσεων
Γράψτε καλά σχεδιασμένο, αποτελεσματικό και ελεγχόμενο κώδικα
Δημιουργήστε προδιαγραφές και προσδιορίστε τη λειτουργική σκοπιμότητα
Ενσωματώστε στοιχεία λογισμικού σε ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα λογισμικού
Αναπτύξτε σχέδια επαλήθευσης λογισμικού και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας
Τεκμηρίωση και διατήρηση της λειτουργικότητας του λογισμικού
Αντιμετώπιση προβλημάτων, εντοπισμός σφαλμάτων και αναβάθμιση υπαρχόντων συστημάτων
Αναπτύξτε προγράμματα και αξιολογήστε τα σχόλια των χρηστών
Συμμορφωθείτε με τα σχέδια έργων και τα βιομηχανικά πρότυπα
Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό είναι ενημερωμένο με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες
Απαιτήσεις

Εμπειρία στο σχεδιασμό διαδραστικών εφαρμογών
Δυνατότητα ανάπτυξης λογισμικού σε Java, Javascript/Typescript, C++/C# ή άλλες γλώσσες προγραμματισμού
Δυνατότητα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών χρησιμοποιώντας Angular, ReactJS, ASP.Net ή άλλα πλαίσια
Δυνατότητα ανάπτυξης εγγενών εφαρμογών για κινητές συσκευές Android και iOS ή εφαρμογών πολλαπλών πλατφορμών με Cordova/Phonegap, React Native ή Google Flutter
Γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων, τεχνολογιών SQL
Εμπειρία στην ανάπτυξη βάσει δοκιμής
Γνώση σε εργαλεία μηχανικής λογισμικού
Γνώση Συστημάτων Ελέγχου Εκδόσεων (Git)
Δυνατότητα τεκμηρίωσης απαιτήσεων και προδιαγραφών
Η εργασιακή εμπειρία ως Μηχανικός Λογισμικού ή Προγραμματιστής Λογισμικού θα εκτιμηθεί
Πτυχίο BSc στην Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανική Υπολογιστών ή σχετικό πεδίο ή άλλες σχετικές σπουδές θα εκτιμηθεί
Προσφέρουμε

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και μπόνους
Πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης
Ευκαιρία να εργαστείτε σε ένα φιλικό, σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει την καινοτομία
Εργασία σε διεθνή έργα υψηλής κλίμακας
Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σταδιοδρομίας
Πρόγραμμα Ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας
Συνταξιοδοτικό/Αποταμιευτικό σχέδιο
Υβριδικό μοντέλο εργασίας
Αποστολή βιογραφικού
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και επέκτασης της εταιρείας συχνά αναζητούμε συνεργάτες που θα στελεχώσουν τα διάφορα τμήματα της εταιρείας μας.

Εάν είστε ενεργητικός και φιλόδοξος και θέλετε να εργαστείτε σε ένα σύγχρονο, δυναμικό και φιλικό περιβάλλον στον τομέα της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας, στείλτε μας το βιογραφικό σας.

Μηχανικοί Λογισμικού (Κωδικός θέσης: 1251)
Δοκιμαστές QA (Κωδικός θέσης: 1271)
Σύμβουλοι λογισμικού/υποστήριξης (Κωδικός θέσης: 1258)
Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού (Κωδικός θέσης: 1267)
Διαχειριστές λογαριασμού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (Κωδικός θέσης: 1254)
Σύμβουλοι λογισμικού/ERP (Κωδικός θέσης: 1255)
Mobile Developers (Κωδικός θέσης: 1256)
Full Stack Engineers (Κωδικός θέσης: 1257)
Senior Software Engineers (Κωδικός θέσης: 1259)
Υπεύθυνοι έργου (Κωδικός θέσης: 1263)
Ειδικοί μάρκετινγκ (Κωδικός θέσης: 1253)
Οικονομολόγοι (Κωδικός θέσης: 1281)


 Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 79, Ιωάννινα, ΤΚ: 45221, Ελλάδα

 Φαξ: +30-26510-94334

 Email: collaborate(at)terracom(dot)gr

Συμπεριλάβετε τον κωδικό εργασίας. Είναι υποχρεωτικό.
Νεότερη Παλαιότερη