Εταιρεία ζητά να προσλάβει: Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό

Εταιρεία ζητά να προσλάβει: Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό

 Πελάτης μας, 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ B2Β  

με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης, ζητά να προσλάβει: Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό [κωδ.ΜΗΧΜ] 

Ο/Η ιδανικός/η υποψήφιος/α διαθέτει: 

Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας ΑΤΕΙ/ AΕΙ 

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί υπόψιν Γνώση Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ (Autocad) 

Δυνατότητα μετακίνησης για λογαριασμό της εταιρείας Οργανωτικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες, υπευθυνότητα Εμπειρία σε Project Management 

Δίπλωμα οδήγησης ΕΙΧ 

Η εταιρεία προσφέρει: 

Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα 

Δυνατότητα εργασίας απομακρυσμένα  

Δυναμικό περιβάλλον εργασίας  

Αποστολή βιογραφικών: 

e-mail: development@blab.company τηλ: 2810 335 195 Τα βιογραφικά θα είναι απολύτως εμπιστευτικά


Νεότερη Παλαιότερη