ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητά να προσλάβει: Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ B2Β

με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης, ζητά να προσλάβει:

Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό [κωδ.ΜΗΧΜ]

Ο/Η ιδανικός/η υποψήφιος/α διαθέτει:

• Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας ΑΤΕΙ/ AΕΙ

• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί υπόψιν

• Γνώση Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ (Autocad)

• Δυνατότητα μετακίνησης για λογαριασμό της εταιρείας

• Οργανωτικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες, υπευθυνότητα

• Εμπειρία σε Project Management

• Δίπλωμα οδήγησης ΕΙΧ

Η εταιρεία προσφέρει:

• Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα

• Δυνατότητα εργασίας απομακρυσμένα

• Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών:

e-mail: development@blab.company  

 τηλ: 2810 335 195

Τα βιογραφικά θα είναι απολύτως εμπιστευτικά

Νεότερη Παλαιότερη