ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ζητά να προσλάβει στο Ηράκλειο Κρήτης: Front Desk Assistant

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ζητά να προσλάβει στο Ηράκλειο Κρήτης: Front Desk Assistant

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ζητά να προσλάβει στο Ηράκλειο Κρήτης:

Front Desk Assistant [κωδ.FDA]

Ο/Η ιδανικός/η υποψήφιος/α διαθέτει:

• Σπουδές Διοικητικής Κατεύθυνσης

• Άριστη γνώση Η/Υ MS Office

• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

• Εμπειρία προερχόμενη από αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί

• Ικανή ανταπόκριση σε multitasking καθήκοντα

• Οργανωτικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες

Ενδεικτικά καθήκοντα:

• Υποδοχή και διαχείριση ροής πελατών

• Διαχείριση και διανομή επιχειρησιακής πληροφορίας

• Παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων project

• Εμπορικές και συναλλακτικές εργασίες

Η εταιρεία προσφέρει:

• Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα

• Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών:

e-mail: development@blab.company  

τηλ: 2810 335 195

Τα βιογραφικά θα είναι απολύτως εμπιστευτικά

Νεότερη Παλαιότερη