Ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων για επιχειρήσεις

Ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων για επιχειρήσεις


ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων για επιχειρήσεις 

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Επίσημη έναρξη του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Η πρώτη προκήρυξη του αφορά το καθεστώς Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα.
Υπενθυμίζουμε πως ο Α.Ν 4887 έχει συνολικά 13 θεματικά καθεστώτα και θα προκηρύσσονται τμηματικά σε αντίθεση με τους προηγούμενους αντίστοιχους Νόμους όπου άνοιγαν 2-3 φορές τον χρόνο και αφορούσαν όλες τις επιλέξιμες επιχειρήσεις βάση ΚΑΔ.
Το καθεστώς αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως μεταποιητικές.
Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:
α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις
β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις
γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις
δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).
Το ύψος της ενίσχυσης (επιδότηση ή φοροαπαλλαγή) ορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης, την περιφέρεια που αφορά η επένδυση, καθώς και με συγκεκριμένες ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων. 

Περίοδος Υποβολής - Από 27/07/2022 εως και  31/10/2022

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την Plan (info@plan.gr, 26510-85030, 26510-93470)

Νεότερη Παλαιότερη