Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας

 Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας, για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων με τίτλο: «Μαγειρική Τέχνη- Ζαχαροπλαστική»

Αναρτήθηκε σήμερα Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022, προκήρυξη για την πρόσληψη Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης δεκαπέντε (15) κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης, με τίτλο: «Μαγειρική Τέχνη- Ζαχαροπλαστική», συνολικής διάρκειας 350 ωρών. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις». 

Νεότερη Παλαιότερη