Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Πρόσκληση για την εγγραφή και ένταξη στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών για Άτομα με Αναπηρία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγγραφή και ένταξη στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών για Άτομα με Αναπηρία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 «Μητρώο Προσωπικών Βοηθών-όροι και προϋποθέσεις εγγραφής» της υπ’ αριθ. 28458 Κ.Υ.Α. «Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος

 “Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία”» (ΦΕΚ 1427/Β΄/ 24-3-2022), στο πλαίσιο του Υποέργου: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Προβολή αρχείου

Νεότερη Παλαιότερη