Θέσεις εργασίας σε μεγάλη εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας

Θέσεις εργασίας σε μεγάλη εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας

 Θέσεις εργασίας σε μεγάλη εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας (Bοηθός Aποθηκαρίου & Συντηρητής)

Μεγάλη εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας αναζητά:

  • Συντηρητή με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανακαινίσεις, εργασίες γυψοσανίδων, στοκαρίσματα - βαψίματα, συναρμολόγηση χωρισμάτων και γραφείων
  • Βοηθό Αποθηκαρίου για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αποθήκης, τη διαχείριση παραλαβής αγαθών, καθώς και την απογραφή και τον έλεγχο αποθεμάτων. Απαιτείται η διασφάλιση της καθαριότητας και της ασφάλειας του χώρου εργασίας, η βελτιστοποίηση της χρήσης του χώρου, καθώς και η καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους επιστάτες και τους συναδέλφους. Απαιτείται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε διαχείριση αποθήκης και δίπλωμα οδήγησης μηχανής. Θα εκτιμηθεί η βασική γνώση Αγγλικών

Η εταιρεία προσφέρει σταθερό ωράριο, πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου και ικανοποιητιές αποδοχές.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@oaed.gr με την ένδειξη στο θέμα "Κωδικός θέσης 144" και την ειδικότητά σας (Συντηρητής ή Βοηθός Αποθηκαρίου). Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.

Νεότερη Παλαιότερη