Αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών

Αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών

Αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών για το σχολικό έτος 2022 - 2023

Νεότερη Παλαιότερη