ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

 Δημοσίευση πίνακα υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί από τις επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων στο πλαίσιο διαγωνισμού πρόσληψης

Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

ΙΚΑΝΟΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6000/2/6785-πε΄ ΑΠΟ 31-05-2021 ΜΕ Α.Δ.Α.: ΩΗ5Ζ46ΜΤΛΒ-Σ98 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΒΡΟΥ

Δείτε τον πίνακα εδώ.

Νεότερη Παλαιότερη