Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι γλιτώνουν πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή

Φορολογικές δηλώσεις 2022: Πότε η Εφορία συγχωρεί λάθη φορολογούμενων – Πότε επιβάλλει πρόστιμα από 100 – 500 ευρώ

Τέλος καλοκαιριού και συγκεκριμένα στις 30 Αυγούστου ήταν η τελική ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις του έτους. Χιλιάδες φορολογούμενοι έσπευσαν να υποβάλουν είτε αρχική είτε τροποποιητική δήλωση για να συμπληρώσουν και να διορθώσουν στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μεταβάλλοντας και τον τελικό λογαριασμό της Εφορίας.

Προς το παρόν, περισσότερες από 50.000 αρχικές φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, με τον συνολικό αριθμό των φετινών δηλώσεων να έχει φθάσει στα 6.473.149, αριθμός – ρεκόρ των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από «ΤΑ ΝΕΑ» η υποβολή εκπρόθεσμων τόσο αρχικών όσο και τροποποιητικών δηλώσεων συνοδεύεται με την επιβολή προστίμων ύψους 100, 200 ή 500 ευρώ, ενώ στην περίπτωση των χρεωστικών δηλώσεων (προκύπτει πληρωμή φόρου) επιβάλλεται και τόκος 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου. Με τους λογιστές να αντιδρούν στην επιβολή των προστίμων, 11 σύλλογοι λογιστών – φοροτεχνικών απέστειλαν κοινή επιστολή τους προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και την ΑΑΔΕ ζητώντας να μην επιβληθούν πρόστιμα στις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι 31/12/2022.

Ποιες είναι οι περιπτώσεις που δεν επιβάλλονται πρόστιμα

Υπάρχουν και οι περιπτώσεις για τις οποίες η Εφορία δεν επιβάλλει πρόστιμα και τόκους και συγχωρεί τους «ξεχασιάρηδες» φορολογουμένους. Αυτό συμβαίνει στις εξής περιπτώσεις:

1. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα. Αν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους στο οποίο εκδόθηκε η βεβαίωση, δεν βαρύνεται με πρόστιμο.

2. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα στην περίπτωση που το ποσό του έξτρα φόρου που βεβαιώνεται με τη διορθωτική δήλωση δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Ωστόσο, για να εξεταστεί η επιβολή ή όχι του προστίμου σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, αυτή συγκρίνεται με την αρχικώς και εμπροθέσμως υποβληθείσα δήλωση για το ίδιο φορολογικό έτος. Ως αρχική δήλωση νοείται και η τυχόν τροποποιητική ή τροποποιητικές που έχουν υποβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης. Στην περίπτωση υποβολής περισσότερων εκπρόθεσμων τροποποιητικών για το ίδιο φορολογικό έτος, οι διατάξεις εφαρμόζονται για όλες τις τροποποιητικές δηλώσεις, εφόσον αθροιστικά το ποσό του φόρου που προκύπτει δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ σε σχέση με την αρχική δήλωση.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο χωρίς να απαιτείται να εξεταστεί το όριο των 100 ευρώ όταν η αρχική δήλωση είναι:

  • χρεωστική και με την τροποποιητική μειώνεται το χρεωστικό υπόλοιπο.
  • χρεωστική και με την τροποποιητική προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο.
  • μηδενική και με την τροποποιητική προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο.
  • πιστωτική και με την τροποποιητική αυξάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο.
  • μηδενική και με την τροποποιητική παραμένει μηδενική.

3. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.

4. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου ΑΜΚΑ.

5. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως τόκων κ.λπ.).

6. Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος που αφορά τη διαγραφή συζύγου έπειτα από διαζύγιο.

7. Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος με την οποία συμπληρώνονται προαιρετικοί κωδικοί, π.χ. κωδικοί 781-782 του Πίνακα 6 του εντύπου Ε1, υπό την προϋπόθεση ότι η συμπλήρωση των κωδικών αυτών δεν επηρεάζει τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης του συγκεκριμένου φορολογικού έτους.

8. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν τη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους.

Τέλος όπως αναφέρουν τα «ΤΑ ΝΕΑ» χωρίς πρόστιμο υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγούμενων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ. Αυτές υποβάλλονται μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους αποκλειστικά χειρόγραφα στη ΔΟΥ, εκτός από τις δηλώσεις που αφορούν αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις φορολογικών ετών 2015 και εφεξής, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Πηγή.Νέες Αγγελίες Δωρεάν αναζήτηση καταχώρηση αγγελιών Ακινήτων Εργασίας Οχημάτων Πωλείται καταχώρηση Αγγελίας Βιβλίο Καταστήματα-Αγορές-Προσφορές.

OAED-ΔΥΠΑ-ΑΣΕΠ-Δημόσιο-Προκηρύξεις-Προσλήψεις-Διαγωνισμοί-Επιδόματα-Νέα-θέσεις εργασίαςπροκηρύξεις Διαγωνισμοί ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Δημόσιο-Επιχειρηματικά-Εργασιακά Νέα Οικονομικά e-Shops... 
Νεότερη Παλαιότερη