Εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει Αδειούχο ψυκτικό

Η εταιρεία μας ενδιαφέρεται να προσλάβει:

-Αδειούχο ψυκτικό με γνώσεις και εμπειρία στην βιομηχανική ψύξη.
-Αδειούχο ψυκτικό με εμπειρία στον τομέα της ναυτιλίας.
-Βοηθό ψυκτικών, με προοπτικές εξέλιξης και ικανοποιητικά πακέτα αποδοχών.
Προσφέρονται μόνιμη συνεργασία, άμεση πρόσληψη, ασφάλιση, ικανοποιητικές 
αποδοχές και μπόνους παραγωγικότητας.

 petraki.menelaou.evaggelia@gmail.com

Νεότερη Παλαιότερη